4. Ontwikkel je leven!

Supervisies…

… met aandacht voor ontwikkeling van jezelf als instrument binnen je behandelingen en diagnostiek!
Ik ben gekwalificeerd supervisor
voor de volgende opleidingen:
VGCtVereniging voor
Gedragstherapie en
Cognitieve therapie
(gewone) supervisie,
leertherapie
en N=1
GZ, Gezondheids Zorg
psychologen
supervisie GZ,
(en casus)
NIP, Nederlands Instituut
voor Psychologen
supervisie BAPD
(basis aantekening
psychodiagnostiek),
supervisie K&J
(kinder- en jeugd
psycholoog NIP)
NVO, Nederlandse
Vereniging voor
Orthopedagogen en
onderwijskundigen
supervisie diagnostiek,
supervisie basis
orthopedagoog
supervisie OG
(Orthopedagoog-Generalist)
NtVP, Nederlandstalige
Vereniging voor Psychotrauma
Therapie
supervisie NtVP over met name
Cognitief Gedragstherapeutische
technieken van traumabehandeling

De supervisie wordt gegeven volgens de richtlijnen van de diverse opleidingen. Als supervisor help ik de supervisant graag bij het ontwikkelen van zijn/haar eigen kwaliteiten in het betreffende vakgebied en van zijn/haar persoon in totaal – als instrument binnen de interactie met cliënten -. De supervisant blijft uiteraard wel verantwoordelijke voor zijn/haar eigen leerproces! Afhankelijk van de vraag / situatie, kan dieper ingegaan worden op persoonlijke ontwikkeling (in leertherapie is dit bijvoorbeeld juist de bedoeling, voor een BAPD registratie is dit minder van toepassing). Binnen de diverse supervisies wordt gewerkt met een supervisiecontract.

Superviseren doe ik al vele jaren en aan vele supervisanten, voor zowel de GZ, de BAPD (NIP), de NIP K&J, de OG en de VGCt. Ik begeleid ze daarbij in zowel hun casuïstiek en N=1, als leertherapie, maar ook in hun ‘gewone’ supervisie. Ik heb altijd aandacht voor een korte  kennismakingsperiode en ‘klikevaluatie’, omdat ik een supervisietraject een belangrijk leertraject vind voor de supervisant. Daarom vind ik dat de supervisant niet alleen kennis moet kunnen vinden bij zijn of haar supervisor, maar zich ook veilig genoeg moet kunnen voelen om zich open te durven stellen en kwetsbaar te durven zijn. Dit om zo optimaal mogelijk te kunnen leren en niet bang te hoeven zijn om fouten te maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er naast behandel- en diagnostiekdoelen ook persoonlijke leerdoelen van de supervisant aan bod komen. Ik vind namelijk dat de supervisant, in zijn of haar rol als therapeut en/of diagnosticus, het belangrijkste instrument is naar de cliënt. De supervisant moet zichzelf daarom ook kritisch durven bekijken en kunnen reflecteren op zichzelf. Ik laat de supervisant in de eerste sessie(s) dan ook SMART leerdoelen maken op al deze drie gebieden. Wanneer het klikt, gaan we met de leerdoelen aan de slag en brengt de supervisant elke sessie materiaal in voor supervisie. De supervisant maakt van elke sessie een reflectieverslag en bij elke tussen- en eindevaluatie een samenvattend verslag. Ik werk eclectisch, maar altijd vanuit een cognitief gedragstherapeutische basis, waarbij ik veel vanuit de oplossingsgerichte invalshoek kijk. Toch gebruik ik ook regelmatig schematherapeutische, cliëntgerichte (o.a. EFT en MBT) principes. Ook lichaamsgerichte en andere non-verbale technieken komen soms aan bod, vooral wanneer het gaat om traumagerichte beeldvorming en behandeling. Net als in therapieën, werk ik in supervisie volledig samen met en toegesneden op de supervisant.