Praktijk Chaya

WELKOM!

Chaya betekent ‘leven’. Toepasselijk als je bedenkt dat een psycholoog / orthopedagoog te maken krijgt met allerlei aspecten van het leven: ontwikkeling, opvoeding, onderzoek, ingrijpende gebeurtenissen, rouw, aangeboren of verworven beperkingen, coaching, cursussen, eigenlijk doe je als psycholoog / orthopedagoog je best de kwaliteit van leven voor en met anderen te verhogen.

Het symbool voor de praktijk zijn de twee dolfijnen die samen de Griekse letter “X” (uitspraak ‘Chi’) vormen, waarbij chi in de oosterse culturen weer staat voor ‘levenskracht‘ en de dolfijnen voor brengers van positieve energie. Vanuit deze levenskracht, vanuit het zoeken naar eigen mogelijkheden en sterke kanten, vanuit oplossingen, begeleid ik u graag binnen mijn praktijk!

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 32109424.

Het logo van/voor mijn praktijk in het ‘groot’… 😉