2. Lessen “uit het leven”

Die ik aan papier heb toevertrouwd! 🙂

BOEKEN:

september 2017 verschenen bij uitgever SWP:
“Op Stap: continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg.”

ISBN: 9789088507724, druk 1, september 2017, 221 pagina’s, uitgever SWP >>> Het boek is te bestellen bij auteur voor € 34,00 inclusief BTW exclusief verzendkosten.
Wilt u bestellen? Stuur een mail naar loop@op-stap.eu met hoeveel theorieboeken u wilt, hoeveel sets (5 per set) werkboeken u wilt bestellen. U krijgt dan een prijsopgave i.v.m. verzendkosten (via PostNL).

OMSCHRIJVING BOEK / METHODIEK:

Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste gedragsproblemen bij jeugdigen die zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. Kortdurende behandelprogramma’s zijn vaak gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op deze onderliggende sociaal-emotionele problematiek. De nieuwe behandelmethodiek Op Stap speelt daar wel op in. Hierdoor verbetert ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, ook bij (complex) probleemgedrag.

In Op Stap wordt – met een viertal jeugdigen als voorbeeld – uitleg gegeven over deze groepsbehandelmethodiek. Het eerste deel van het boek behandelt de theoretische achtergronden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting en mentaliserend vermogen. Hiernaast worden de oplossingsgerichte therapie en de groepsdynamica besproken. In het tweede deel wordt de methodiek praktisch uitgewerkt. Op Stap gaat uit van een 24-uursbehandeling, waarbij dagstructuur wordt aangeboden. De methodiek kent zeven kleurstappen, afgestemd op het behandelplan, waarbinnen de jeugdige werkt aan eigen ‘klussen’. Het bijbehorende werkboek met werkbladen helpt jeugdigen hierbij op weg.

Op Stap is geschikt voor groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen – van ongeveer 6 tot ongeveer 23 jaar – in de jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en in de zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook jeugdigen met milde(re) problematiek en deels thuiswonende jeugdigen kunnen baat hebben bij de methodiek

“Op Stap werkboek: laten we aan het klussen gaan!”

ISBN: 9789088507731 (per 5 stuks), druk 1, september 2017, uitgever SWP >>> Een set van 5 werkboeken is te bestellen bij auteur voor € 41,00 inclusief BTW exclusief verzendkosten.
(Indien gewenst eventueel per stuk te bestellen á € 8,25)
Wilt u bestellen? Stuur een mail naar loop@op-stap.eu met hoeveel theorieboeken u wilt, hoeveel sets (5 per set) werkboeken u wilt bestellen. U krijgt dan een prijsopgave i.v.m. verzendkosten (via PostNL).

Jeugdigen met (complexe) gedragsproblemen zijn vaak moeilijk actief te betrekken en te motiveren voor hun behandeling. Aan de hand van dit werkboek – onderdeel van de methodiek Op Stap – gaan jeugdigen zelf met zogenoemde klussen aan de slag. Daarmee ervaren zij regie en krijgen ze een actief aandeel in de behandeling. Dit leidt tot gemotiveerde jeugdigen en positieve gesprekken met hun begeleiders. 

In het werkboek kiezen de jeugdigen een ‘klus’ om aan te werken. Deze klus past binnen een thema dat de sociaal-emotionele ontwikkeling bevordert. Meerdere klussen leiden tot een nieuwe stap.

Door het werkboek worden jongeren aan het denken gezet over hoe zij een klus kunnen aanpakken en wat hen hierbij helpt. Werkbladen voor de klussen en overzichten om de klussen in te plannen en bij te houden helpen hen op weg. 

Artikelen die ik schreef:

Ik nam in 2013, 2014 en 2015 deel aan de REDACTIE van EMDR Magazine en ik schreef voor elke uitgave minimaal een artikel. Hierdoor zijn er in 2013, 2014 en 2015 artikelen van mijn hand verschenen. Namelijk:

  • Stabilisatie vóór EMDR (staat hieronder ook genoemd)
  • De drie testen in de praktijk (staat hieronder ook genoemd)
  • Commissie slijpt de protocollen ook dit jaar nauwkeurig bij (2014)
  • Herkenbare kinderboeken over seksueel misbruik bruikbaar voor hulpverleners (2014)
  • EMDR-apps: handige aanvulling op therapeut? (2015)

(2013). “De drie testen in de praktijk” EMDR Magazine 03 jaargang 1 november 2013 (p35-36)

(2013). “Stabilisatie vóór EMDR” EMDR Magzine 03 jaargang 1 november 2013 (p 32-34)

(2008). “Therapie voor cliënten met verstandelijke beperkingen.” Themabijlage Nieuwsbrief Samenwerkingsverband NIP-NVO Verstandelijk gehandicaptenzorg, jaargang 10, nummer 3, september 2008.

(2007). “SGLVG, wat ís dat?!” Themabijlage Nieuwsbrief Samenwerkingsverband NIP-NVO Verstandelijk gehandicaptenzorg, jaargang 9, nummer 1, maart 2007.

(2006). Lizzy, de vrouw met het jachtluipaard. Gedragstherapeutische behandeling van een vrouw met Triple-X-syndroom, een verstandelijke beperking en een pervasieve ontwikkelingsstoornis met depressieve klachten. Eigen beheer.

Publicaties van mijn hand met medeauteurs:

(2020) Met Boogaard, Michel van den; Boven, Simone; Berg, Marina; Drost, Jan-Willem. Academische Werkplaats Kajak. Handreiking Cognitieve Gedragstherapie voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis.
Deze handreiking is gratis te downloaden via de site van Kajak. U vindt deze door HIER te klikken.

(2006) Met Bannink, F.P. Simpele’ oplossingen! Oplossingsgericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (2)PsychoPraxis 8, 5: 213-218.

(2006) Met Bannink, F.P. Simpele’ oplossingen! Oplossingsgericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (1)PsychoPraxis 8, 4: 158-162.

(2005) Met Kolk, E.v.d.; Jenster, E.; Kraijer, D. Leidraad gedragswetenschappelijke beeldvorming bij mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: NIP-NVO

Ik nam deel aan en leverde bijdragen voor onderstaande werkplaats:

(2007) Pameijer, N. & Bijman, E. Publicatie LKNG Werkplaats. Handelingsgerichte diagnostiek: een handreiking.Richtlijnen voor orthopedagogen / psychologen werkzaam in de gehandicaptenzorg. Den Haag: Lemma.