Categorieën
Praktijk-informatie

Winter 2021/2022

De praktijk is gesloten in verband met WINTERVAKANTIE van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.
Met cliënten van de praktijk zijn afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Mocht u in nood zijn, bel dan:

112 voor medische nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

113 indien u nadenkt over zelfdoding

https://www.113.nl/ (cahtten is óók een mogelijkheid)

Uw huisarts / huisartsenpraktijk / dienstdoende huisarts voor overleg over een eventuele crisisopname.

https://www.vcareconnect.nl/druk-op-huisartsenpost-verlicht-met-poh-ggz-spoed/

Daarnaast bestaat uiteraard mogelijkheid van het bellen met vrijwilligers van de ‘Luisterlijn‘. 088 – 0767 000

https://www.deluisterlijn.nl/ (chatten is óók een mogelijkheid)

Gezien het ambulante karakter van de behandelingen wordt er overwegend vanuit gegaan, dat het mogelijk is zonder crisisvoorzieningen een vakantieperiode door te komen. In geval u veelvuldig intensievere zorg nodig blijkt te hebben, wordt u – in overleg – doorverwezen naar een instantie binnen de 2de of 3de lijn.

Rest mij u fijne feestdagen te wensen én een zo gezond en gelukkig mogelijk – persoonlijk in te vullen – 2022! Ik hoop dat het u daarin lukt te werken aan uw wensen; een aantal van uw dromen in vervulling te zien gaan; én dat u een stukje dichter bij de ‘idealen’ in uw leven komt te staan! 🙂

Categorieën
Praktijk-informatie publicaties

Boeken ‘Op Stap’

Voortaan zijn de boeken ‘Op Stap’, zowel het methodiekboek, als het werkboek (in sets van 5 stuks) te bestellen via mail: loop@op-stap.eu

Het methodiekboek is te verkrijgen voor €34,00 per stuk inclusief BTW exclusief verzendkosten.
ISBN: 9789088507724 

De werkboeken zijn te verkrijgen per set van 5 stuks voor €41,00 inclusief BTW exclusief verzendkosten. Indien gewenst kan voor de werkboeken een uitzondering gemaakt en kunnen deze voortaan ook los worden verkocht á € 8,25 euro per stuk, eveneens inclusief BTW exclusief verzendkosten.
ISBN: 9789088507731 (per set van 5)

Categorieën
Praktijk-informatie

Zomervakantie 2021

De praktijk is gesloten voor zomervakantie van 9 tot en met 24 juni 2021. De waarneming is – zoals gebruikelijk – geregeld met mijn collega(s) van 1nP. Voor crisis kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Ook biedt 1nP buiten kantooruren een telefonische crisisdienst. Het nummer van het secretariaat (0900 – 555 3000) staat dan doorgeschakeld naar de (telefonische) crisisdienst van Parnassia Groep.

Rest mij u fijne dagen te wensen. Hopelijk hoeft u daarbij geen gebruik te maken van de waarneming en / of crisisdienst.

Categorieën
Praktijk-informatie

Kerstvakantie 2020

De praktijk zal gesloten zijn tijdens de periode van de kerstvakantie 2020. Van zondag 20 december 2020 tot en met vrijdag 8 januari 2021 is de praktijk niet bereikbaar. Gedurende deze periode kunnen cliënten in geval van crisis terecht bij hun waarnemend regiebehandelaar, huisarts of buiten kantooruren bij de crisislijn van 1nP/Parnassia Groep (via het gewone 0900 nummer dat daar buiten kantooruren naar doorgeschakeld staat). Natuurlijk kunnen cliënten ook altijd – onveranderd – een beroep doen op de getrainde vrijwilligers van de luisterlijn (0900-0767; www.deluisterlijn.nl) of eventueel die van 113online (0800-0113; www.113.nl). Rest mij u fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2021! Ik wens u toe dat het nieuwe jaar u meer inzicht in uzelf en een sprong voorwaarts in uw persoonlijke ontwikkeling mag brengen. Judith

Categorieën
Praktijk-informatie

Praktijk dicht tot 01september2020

Door omstandigheden is de pratkijk gesloten tot 1 september aanstaande. Cliënten zijn geïnformeerd bij wie ze in geval van nood terecht kunnen. Nieuwe aanmeldingen kunnen na 1 september pas weer terecht. Wilt u eerder geholpen worden, kunt u via een van mijn 1nP collega’s vragen om ondersteuning (www.1nP.nl RVE Breda e.o). Met vriendelijke groet,

Judith

Categorieën
Praktijk-informatie

Afwezigheid juni 2020

Van 17 juni tot 2 juli 2020 is de praktijk gesloten in verband met vakantie. Voor zeer dringende zaken die niet kunnen wachten tot na deze periode, is mijn collega Mia, van 1nP, bereikbaar. Zij is te bereiken via +31 – 6 – 110 92 800 binnen kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u zo nodig een beroep doen op uw huisarts of op de crisistelefoon van Parnassia Groep (1nP). 0900 – 555 3000 staat dit nummer van het 1nP secretariaat hiernaar doorgeschakeld.

In de hoop dat u geen gebruik hoeft te maken van deze waarneming. Tot snel!