1. Mijn “leven”

Wie ben ik? In mijn werk… 😉

Ik ben Judith. Ik ben graag met mensen bezig. Deze interesse in mensen, deed mij in 1984 besluiten de studie Orthopedagogiek te gaan volgen aan de Universiteit van Utrecht. Ik specialiseerde mij in de ‘moeilijk opvoedbaren’. In 1988 sloot ik deze studie met een positief resultaat af. Na enkele jaren ervaring opdoen binnen de kinderpsychiatrie, besloot ik opnieuw te gaan studeren en mijn kennis, vaardigheden en mogelijkheden uit te breiden. Ik belandde opnieuw aan de Universiteit van Utrecht, waar ik in 1991 en in 1992 de studie Ontwikkelingspsychologie deed en met goed gevolg afsloot. Ik werd lid van het NIP (= Nederlands Instituut van Psychologen) en de NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en onderwijskundigen), beide beroepsverenigingen en behaalde de nodige registraties. Via het speciaal onderwijs, kwam ik uiteindelijk terecht binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en gedragsproblemen. Leuk en uitdagend werk! Ik vind het belangrijk en leuk mezelf te blijven ontwikkelen. Daarom begon ik in 2002 aan de opleiding tot cognitief en gedragstherapeut. Ik ben inmiddels supervisor voor de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie). Tijdens de opleiding tot cognitief- en gedragstherapeut heeft de oplossingsgerichte therapie mijn speciale aandacht en interesse gekregen. Ik heb mij hier dan ook met plezier verder in verdiept.

Tijdens mijn werk bekwaamde ik mij niet alleen speciaal in psychiatrische en gedragsproblemen, maar ook in de behandeling en begeleiding van mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Persoonlijk werk ik graag met de methode ‘Geef me de 5‘ waarin ik uitgebreide training en scholing ontving (www.autistisch-spectrum.nl).

Eigen praktijk Chaya

Sinds 2003 ben ik ook deels actief in mijn eigen praktijk “Chaya“, naast mijn werk binnen de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking met complex gedrag. In mijn eigen praktijk verlegt de aandacht zich steeds meer van het geven van scholing in bijvoorbeeld oplossingsgericht werken (wat ik nog altijd doe), naar het bieden en me verdiepen van behandeling aan ernstig (vroegkinderlijk) getraumatiseerde mensen. Ook op mijn werk bleek vaak dat de meer complexe gedragsproblemen bij cliënten voortkomen vanuit (vroegkinderlijk) ernstig en langdurige traumatisering. Vandaar ook dat ik naast de opleiding tot EMDR Europe Practitioner mij verder verdiepte in trauma en dissociatie en de opleiding tot psychotraumatoloog volgde bij de BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotrauma en EMDR > ondertussen BIP) aan de Universiteit van Leuven in Kortenberg (www.bipe.be). Inmiddels ben ik sinds 2015 met mijn praktijk aangesloten bij de landelijke organisatie 1nP (www.1nP.nl). Hierdoor heb ik regelmatig overleg met collega’s en kan ik met anderen multidisciplinair samenwerken, om zo de beste zorg te bieden die nodig is voor mijn cliënten. Ook hoef ik daardoor niet meer zelf te overleggen met zorgverzekeraars over contracten, maar heb automatisch contracten met alle zorgverzekeraars.

Na ongeveer 25 jaar in de SGLVG-zorg aan jeugdigen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking en (zeer) complex probleemgedrag, ook op een therapeutisch centrum voor deze mensen, ben ik gedurende twee jaar overgestapt naar de verslavingszorg. Hoewel ik het hier ook érg naar mijn zin had, ben ik sinds januari 2020 opnieuw in een nieuwe baan begonnen. Deze keer in de GGZ, omdat ik daar ook tegelijkertijd de kans kreeg de opleiding tot klinisch-psycholoog te gaan doen. In deze vierjarige opleiding komen niet alleen specialistische behandeling en specialistische diagnostiek aan bod, maar ook management / innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn vier poten in het vak, die me allen enorm boeien. Ik vind het dus geweldig om deze kans (nog) te krijgen.

Ik behaalde de volgende registraties:

Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP én NVO), tevens supervisor BAPD (NIP)
Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP), tevens supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP)
Orthopedagoog – Generalist (NVO), tevens supervisor orthopedagoog – generalist >>> Ondertussen ben ik ook BIG geregistreerd Orthopedagoog – Generalist (sinds 3 maart 2020) en geregistreerd in het BIG-register onder nummer 89049650431
Gezondheidszorgpsycholoog (= GZ-psycholoog, 16 februari 1999), ook supervisor GZ
en ben als zodanig geregistreerd in het BIG-register onder nummer: 49049650425

Cognitief Gedragstherapeut VGCt® – 1 oktober 2007
supervisor VGCt®
 (tevens leertherapeut en N=1) – 1 september 2012
EMDR Europe Practitioner (lid VEN, BIPE en EMDR Europe – 2011)
Psychotraumatoloog (BIPE, Belgisch Instituut voor Psychotrauma en EMDR) – 26 juni 2015
Psychotraumatherapeut NtVP® (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) – sinds 1 oktober 2015 > Voor de NtVP ben ik tevens supervisor.
Schematherapie (ST) – basis (2017), vervolg (2018), supervisie (2019 – 2021).
Groepspsychotherapie (NVGP) basis (2010), specialistisch vervolg (2020), supervisie (2021/2022).
MBT basis/vervolg/specialistisch vervolg (‘de Viersprong’ – 2010, 2012/2013)

Bij Zorgverzekeraars Nederland ben ik geregistreerd als: 94-004843 (AGB, zorgverlenernummer)

Hier kunt u mijn BIG registraties vinden in het BIG register.