Categorieën
Praktijk-informatie

Winter 2021/2022

De praktijk is gesloten in verband met WINTERVAKANTIE van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.
Met cliënten van de praktijk zijn afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Mocht u in nood zijn, bel dan:

112 voor medische nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

113 indien u nadenkt over zelfdoding

https://www.113.nl/ (cahtten is óók een mogelijkheid)

Uw huisarts / huisartsenpraktijk / dienstdoende huisarts voor overleg over een eventuele crisisopname.

https://www.vcareconnect.nl/druk-op-huisartsenpost-verlicht-met-poh-ggz-spoed/

Daarnaast bestaat uiteraard mogelijkheid van het bellen met vrijwilligers van de ‘Luisterlijn‘. 088 – 0767 000

https://www.deluisterlijn.nl/ (chatten is óók een mogelijkheid)

Gezien het ambulante karakter van de behandelingen wordt er overwegend vanuit gegaan, dat het mogelijk is zonder crisisvoorzieningen een vakantieperiode door te komen. In geval u veelvuldig intensievere zorg nodig blijkt te hebben, wordt u – in overleg – doorverwezen naar een instantie binnen de 2de of 3de lijn.

Categorieën
Praktijk-informatie

Praktijk dicht tot 01september2020

Door omstandigheden is de pratkijk gesloten tot 1 september aanstaande. Cliënten zijn geïnformeerd bij wie ze in geval van nood terecht kunnen. Nieuwe aanmeldingen kunnen na 1 september pas weer terecht. Wilt u eerder geholpen worden, kunt u via een van mijn 1nP collega’s vragen om ondersteuning (www.1nP.nl RVE Breda e.o). Met vriendelijke groet,

Judith

Categorieën
Praktijk-informatie

Afwezigheid juni 2020

Van 17 juni tot 2 juli 2020 is de praktijk gesloten in verband met vakantie. Voor zeer dringende zaken die niet kunnen wachten tot na deze periode, is mijn collega Mia, van 1nP, bereikbaar. Zij is te bereiken via +31 – 6 – 110 92 800 binnen kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u zo nodig een beroep doen op uw huisarts of op de crisistelefoon van Parnassia Groep (1nP). 0900 – 555 3000 staat dit nummer van het 1nP secretariaat hiernaar doorgeschakeld.

In de hoop dat u geen gebruik hoeft te maken van deze waarneming. Tot snel!