Categorieën
Praktijk-informatie

Winter 2021/2022

De praktijk is gesloten in verband met WINTERVAKANTIE van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.
Met cliënten van de praktijk zijn afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Mocht u in nood zijn, bel dan:

112 voor medische nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

113 indien u nadenkt over zelfdoding

https://www.113.nl/ (cahtten is óók een mogelijkheid)

Uw huisarts / huisartsenpraktijk / dienstdoende huisarts voor overleg over een eventuele crisisopname.

https://www.vcareconnect.nl/druk-op-huisartsenpost-verlicht-met-poh-ggz-spoed/

Daarnaast bestaat uiteraard mogelijkheid van het bellen met vrijwilligers van de ‘Luisterlijn‘. 088 – 0767 000

https://www.deluisterlijn.nl/ (chatten is óók een mogelijkheid)

Gezien het ambulante karakter van de behandelingen wordt er overwegend vanuit gegaan, dat het mogelijk is zonder crisisvoorzieningen een vakantieperiode door te komen. In geval u veelvuldig intensievere zorg nodig blijkt te hebben, wordt u – in overleg – doorverwezen naar een instantie binnen de 2de of 3de lijn.

Categorieën
Praktijk-informatie

Zomervakantie 2021

De praktijk is gesloten voor zomervakantie van 9 tot en met 24 juni 2021. De waarneming is – zoals gebruikelijk – geregeld met mijn collega(s) van 1nP. Voor crisis kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Ook biedt 1nP buiten kantooruren een telefonische crisisdienst. Het nummer van het secretariaat (0900 – 555 3000) staat dan doorgeschakeld naar de (telefonische) crisisdienst van Parnassia Groep.

Rest mij u fijne dagen te wensen. Hopelijk hoeft u daarbij geen gebruik te maken van de waarneming en / of crisisdienst.