Categorieën
Praktijk-informatie

Winter 2021/2022

De praktijk is gesloten in verband met WINTERVAKANTIE van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.
Met cliënten van de praktijk zijn afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Mocht u in nood zijn, bel dan:

112 voor medische nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

113 indien u nadenkt over zelfdoding

https://www.113.nl/ (cahtten is óók een mogelijkheid)

Uw huisarts / huisartsenpraktijk / dienstdoende huisarts voor overleg over een eventuele crisisopname.

https://www.vcareconnect.nl/druk-op-huisartsenpost-verlicht-met-poh-ggz-spoed/

Daarnaast bestaat uiteraard mogelijkheid van het bellen met vrijwilligers van de ‘Luisterlijn‘. 088 – 0767 000

https://www.deluisterlijn.nl/ (chatten is óók een mogelijkheid)

Gezien het ambulante karakter van de behandelingen wordt er overwegend vanuit gegaan, dat het mogelijk is zonder crisisvoorzieningen een vakantieperiode door te komen. In geval u veelvuldig intensievere zorg nodig blijkt te hebben, wordt u – in overleg – doorverwezen naar een instantie binnen de 2de of 3de lijn.

Categorieën
Praktijk-informatie

Praktijk dicht tot 01september2020

Door omstandigheden is de pratkijk gesloten tot 1 september aanstaande. Cliënten zijn geïnformeerd bij wie ze in geval van nood terecht kunnen. Nieuwe aanmeldingen kunnen na 1 september pas weer terecht. Wilt u eerder geholpen worden, kunt u via een van mijn 1nP collega’s vragen om ondersteuning (www.1nP.nl RVE Breda e.o). Met vriendelijke groet,

Judith