Categorieën
Praktijk-informatie

Winter 2021/2022

De praktijk is gesloten in verband met WINTERVAKANTIE van zondag 19 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022.
Met cliënten van de praktijk zijn afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Mocht u in nood zijn, bel dan:

112 voor medische nood

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen

113 indien u nadenkt over zelfdoding

https://www.113.nl/ (cahtten is óók een mogelijkheid)

Uw huisarts / huisartsenpraktijk / dienstdoende huisarts voor overleg over een eventuele crisisopname.

https://www.vcareconnect.nl/druk-op-huisartsenpost-verlicht-met-poh-ggz-spoed/

Daarnaast bestaat uiteraard mogelijkheid van het bellen met vrijwilligers van de ‘Luisterlijn‘. 088 – 0767 000

https://www.deluisterlijn.nl/ (chatten is óók een mogelijkheid)

Gezien het ambulante karakter van de behandelingen wordt er overwegend vanuit gegaan, dat het mogelijk is zonder crisisvoorzieningen een vakantieperiode door te komen. In geval u veelvuldig intensievere zorg nodig blijkt te hebben, wordt u – in overleg – doorverwezen naar een instantie binnen de 2de of 3de lijn.

Categorieën
Praktijk-informatie

Kerstvakantie 2020

De praktijk zal gesloten zijn tijdens de periode van de kerstvakantie 2020. Van zondag 20 december 2020 tot en met vrijdag 8 januari 2021 is de praktijk niet bereikbaar. Gedurende deze periode kunnen cliënten in geval van crisis terecht bij hun waarnemend regiebehandelaar, huisarts of buiten kantooruren bij de crisislijn van 1nP/Parnassia Groep (via het gewone 0900 nummer dat daar buiten kantooruren naar doorgeschakeld staat). Natuurlijk kunnen cliënten ook altijd – onveranderd – een beroep doen op de getrainde vrijwilligers van de luisterlijn (0900-0767; www.deluisterlijn.nl) of eventueel die van 113online (0800-0113; www.113.nl). Rest mij u fijne feestdagen te wensen en alle goeds voor 2021! Ik wens u toe dat het nieuwe jaar u meer inzicht in uzelf en een sprong voorwaarts in uw persoonlijke ontwikkeling mag brengen. Judith